Om oss

Adventistmenigheten i Gjøvik er et varmt og åpent fellesskap i en hyggelig atmosfære. Alle som kommer til kirken og besøker menigheten blir hjertelig tatt imot. Vi er en internasjonal menighet med både små og store.

Vi har Bibelstudium (for både voksne og barn)  og Gudstjeneste hver lørdag som vi kaller Sabbaten. På disse møtene blir det lagt vekt på at Guds Ord skal stå i sentrum, og at de som er til stede skal få anledning til å dele sine kristne opplevelser gjennom sang, takksigelser, forbønn og vitnesbyrd.

På onsdager samles vi i bibel-gruppe. Gjennom disse åpne gruppesamværene styrkes de sosiale bånd ved samtaler over forskjellige tema som er aktuelle, og gjennom bibelstudier og bønn.. Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen!

Vi er opptatt av å fortelle andre de gode nyhetene om Jesus Kristus. Vi har tidligere bl.a. hatt  seminarer, stands i Gjøvik sentrum ved forskjellige anledninger, og besøk i Gjøvik fengsel.

Nå også i Radio Toten, søndager kl 12.30; «Livet rundt»,  Også på web-radio: radiototen.no/Livet-Rundt

Alle er velkomne til å ta del i våre aktiviteter, bare ta kontakt.

Kart til å finne frem: her.