Vår tro

Syvendedags adventistene opprettholder reformatornes prinsipp, om Sola Scriptura (Skriften alene) som grunnlag for tro og bekjennelse.

Derfor tror vi:

 • at hele Bibelen er Guds inspirerte ord. 2.Tim. 3,16; 2.Pet. 1,19-21.
 • på Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd som en tre-enig guddom. Matt. 28, 18.19
 • at Gud er universets, jordens og menneskets Skaper. Joh. 1,3; Salme 33,6; Kol 1,16.

Om Synd og Frelse tror vi:

 • at mennesket misbrukte sin frie vilje til å gå bort fra Gud og stille seg selv og jorden i opposisjon til Gud. Brudd med ham som er livets kilde, fører til fortapelse og død. 1.Mos. 3,1-19; Rom 5,12; 3,10-12.
 • at Gud på tross av synden elsker sine skapninger. Derfor har han gjennom Jesu Soningsdød og oppstandelse muliggjort en vei til frelse for oss. Joh. 3,16; Ap.gj. 4,12; Rom. 5,8.10
 • at frelse i Jesus bare er mulig av nåde ved tro og ikke gjennom gode gjerninger eller lydighet mot loven. Ef. 2,8-10. Rom. 3,28; Matt. 19,25-26.
 • at erkjennelse av at vi trenger frelsen i Jesus vil gi anger over synd og lede til omvendelse. Joh. 3,1-7; Ap.gj. 2,37-38.
 • at den som kommer til tro skal bekjenne sin tro gjennom dåp ved nedsenkning i vann. Ap.gj. 2,38; 1.Pet. 3,21; Matt. 28,18.20; Kol. 2,12.

Om den troendes liv tror vi:

 • at troen og frelsesvissheten vil gi den kristne et nytt liv i Ånden med gode gjerninger som frukt. Jak. 2,17-20; Gal. 5,13.14.16-26; Ef. 2,10; Rom. 12,2.
 • at de ti bud fremdeles er normen for den troendes liv. 2.Mos. 20, 1-17; Fork. 12,13; Mat.5,17-19; 1. Joh. 3,22-23; 5,3.
 • at Gud har gitt sabbaten som en gave til menneskene for at vi på den skal minnes hvem som er vår Skaper, Frelser og Herre. 1. Mos. 2,1-3; 2. Mos. 20,8-11; Jes. 58,13-14; Jes. 66,22-23; Mark. 2,27-28; Åp. 21,1-5
 • at kroppen er et tempel for Den Hellige Ånd og at den fysiske så vel som den mentale, sosiale og åndelige dimensjon av et helt menneske derfor skal tas godt vare på. 1. Kor. 6,19.20; 10,31; Ap.gj. 15,29; 3. Mos. 11.
 • på evangelisk underhold ved tiende og gaver. Mal. 3,7-12; Matt. 23,23; 1. Kor. 9,14.

Om de siste ting tror vi:

 • at døden er en søvn til oppstandelsens morgen. Joh. 11,11-13; Fork.9,5-6; Rom. 6,23; 1.Kor 15, 20.21.51-55
 • at dommens tid er nå, og at et siste evangelisk budskap skal kalle menneskeheten tilbake til viktige bibelske sannheter. Åp. 14,6-12
 • at Jesu gjenkomst er nær. Joh. 14,1-5; Luk. 21,25.26; 1. Tess. 4,16; 5,2-4;
 • Matt. 24; Åp. 22,20; 2. Pet. 3.
 • at de som ikke tar imot frelsen, en gang for alle vil bli tilintetgjort i ildsjøen. Åp. 20,9-10; Mal. 4,1-3; Judas 7.
 • at Gud vil skape en ny jord uten synd og gjenopprette sitt herredømme. Dan. 2,44; Joh. 14, 1-4; Fil. 3, 20-21; Åp. 21 og 22.